بررسی تطبیقی عناصر برنامۀ درسی مراکز تربیت معلم ایران و هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی عناصر برنامۀ درسی مراکز تربیت معلم ایران و هند است. روش این پژوهش تطبیقی (مقایسه‌ای) و بر اساس الگوی چهارگانۀ بردی (Brady) است که چهار مرحلۀ توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه را در مطالعات تطبیقی مشخص می‌کند. اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به پرسش‌های این پژوهش از طریق اسناد و مدارک کتابخانه‌ای، گزارش‌های تحقیقی، دانشنامه و اساسنامۀ دانشگاه‌ها و جستجو در سایت‌های وزارت تحقیقات هر دو کشورگردآوری شده است. نمونه های مورد نظر این پژوهش، دو کشور هند و ایران هستند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده‌اند. نتایج به دست آمده در این مقاله حاکی از اختلاف معنادار و تفاوت اساسی بین برنامۀ درسی تربیت معلم این دو کشور در حوزه‌های اهداف، محتوا، فرایند یاددهی- یادگیری، ارزشیابی، کارورزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Iranian and Indian Elements of Curriculum of Teacher Education systems

نویسندگان [English]

  • Zahra Kaveshi 1
  • Asghar Soltani 2
1 PhD. Student of curriculum in Science and Research branch, Islamic Azad University of Tehran
2 Department of education, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is a comparative study of elements of Curriculum of teacher training centers in India and Iran. The method of the research is comparative, and based on model of Brady that comprised of four stages including description, interpretation, proximity, and comparison in comparative studies. Data collected through documents and library documents and research reports, encyclopedias, and statutes of universities, searches on the World Wide Web, have been compiled from the websites of the Ministry of Research of the countries under study. The sample of this study is India and Iran, which are selected on the basis of targeted sampling method. The results showed that there is a significant difference between the curriculum of Teacher Education between Iran and India in the areas of goals, content, learning teaching process, learning, evaluation, training, information and communication technology (ICT).

کلیدواژه‌ها [English]

  • teacher education
  • curriculum
  • comparative study
  • Iran
  • India
منابع
آقازاده، احمد ( 1393)، آموزش و پرورش تطبیقی. انتشارات سمت
اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سرفصل دروس برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته آموزش ابتدایی، بازنگری مجدد، ( 1395)
اعزازی، مهری و نوریان، محمد(1396) ، بررسی مدل کوبو و فوسیوم در مطالعات تطبیقی نظام تربیت معلم در ایران، اولین کنفرانس بین‌المللی آموزش و پرورش تطبیقی ، دانشگاه لرستان، خرم آباد 339- 353
امراله، امیر، و حکیم زاده، رضوان ( 1393). بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی تربیت معلم در کشور‌های کره جنوبی، انگلستان و ایران، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 7 تا 25
پیری، محسن (1388). بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده در اجرای روش های نوین تدریس تربیت بدنی مقطع متوسطه و مقایسه آن با کشورهای منتخب بر اساس مدل بردی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران
جاویدی، کرامت‌اله و رضایی، محمد جواد (1396)، بررسی تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم در ایران، آلمان و ژاپن، اولین کنفرانس بین‌المللی آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه لرستان، خرم آباد 1004- 1023.
جعفری، زهرا و سلیمانی، بهاره(1396)، بررسی تطبیقی نظام آموزش معلم درکشورهای ایران، انگلستان، ژاپن و آمریکا، اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه لرستان، خرم آباد 1037- 1066.
حبیبی، کامل (1390)، بررسی تطبیقی ارتقاء صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در کشورهای ژاپن، آلمان و ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی  
رحمانی، نیره (1392)، توانمند سازی معلمان با تأکید بر آموزه‌های اسلامی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)
رستگاری، نرجس و سالاری چینه، پروین (1396)، بررسی تطبیقی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان با برنامۀ آموزش بالینی دانشجو معلمان سایر کشورها، اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه لرستان، خرم آباد 1998- 2027.
رستگاری، نرجس و موسی‌پور، نعمت اله. ارتقاء مهارت حرفه‌ای دانشجویان مراکز تربیت معلم با تأکید بر تربیت هنری در قالب برنامه درسی پنهان ( 1394)، فصلنامه تربیت معلم فکور، سال اول، شماره 1، 78- 67.
رؤوف، علی( 1379)، جنبش جهانی تربیت معلم، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
سلیمانی، فرشاد ( 1393). بررسی تطبیقی نظام تربیت معلم در ایران، انگلستان و ژاپن (مطالعه موردی: برنامه درسی)، پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد واحد ملایر
سنگری، محمود و آخش، سلمان(1396). بررسی تطبیقی نحوه جذب و آماده سازی دانشجو در مراکز تربیت معلم کشورهای ژاپن، استرالیا و ایران، نامه آموزش عالی، دوره جدید، سال دهم، شماره سی و هفتم 7- 32
شاه محمدی، نیره و عضدالملکی، سودابه(1396)، بررسی آموزش معلمان در کشورهای: فرانسه، انگلیس، سوئد، استرالیا، چین، سنگاپور، هند، مالزی، کره جنوبی و ژاپن، اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه لرستان، خرم آباد 2528- 2581
صادقی، علیرضا و نجفی، حسن. (1396). تدوین راهبردهای برنامه درسی چند فرهنگی تربیت معلم ایران بر اساس تجارب کشورهای استرالیا، کانادا، مالزی و هندوستان. دانشگاه فرهنگیان، پژوهش در تربیت معلّم. سال اول، شماره 1.
صافی، احمد( 1391).  تربیت معلم در ایران، ژاپن، مالزی، آلمان، انگلستان، هند و پاکستان، نشر ویرایش
صافی، احمد(1387). سیر تحول تربیت معلم در آموزش و پرورش معاصر ایران: گذشته، حال و آینده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی
عقیقی بخشایش، حبیبه (1396)، برنامه‌های درسی تربیت معلم فنلاند و مقایسه آن با ایران، اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی، دانشگاه لرستان، خرم آباد 3120- 3133
فراهانی، علیرضا و نصر اصفهانی، احمدرضا و شریف خلیفه سلطانی، سید مصطفی ( 1389)، ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال پنجم، شماره 1
فهیمی، زهره ( 1388)، مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت دبیر ریاضی در ایران، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و آمریکا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کاشف، مجد ( 1378)، ارزشیابی برنامه درسی جدید تربیت بدنی مراکز تربیت معلم از نظر پاسخگویی به نیازهای حرفه‌ای دانشجو معلمان از دیدگاه مدرسان، مدیران و دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
کریمی باصری، غلامحسین. ( 1393). بررسی تطبیقی مقایسه‌ای آموزش ضمن خدمت معلمان در ایران، ژاپن و هندوستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی
گلکار، رسول و نیلی، محمدرضا ونظری، حسین و مهدیان، مصطفی (1395)، بررسی تطبیقی اهداف، فرایندها، و شیوه‌های اعتباربخشی تربیت معلم موارد مطالعه: آمریکا، استرالیا و هندوستان. همایش ملی تربیت بدنی
لیاقت‌دار، محمدجواد ( 1378) ، وضعیت آموزش عملی معلمان در ایران، فصلنامه پژوهش، شماره 14
محمودی، فیروز (1391)، طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مسأله در دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی و امکان سنجی آن در آموزش عالی ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس
مرادی، مسعود ( 1389)، بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی دوره تربیت معلم از لحاظ دانش روش کاری، پیشنهادات الگوی مطلوب تدریس و مقایسه آن با وضعیت موجود تدریس در مراکز تربیت معلم (مورد مرکز تربیت معلم زنجان)، رساله دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس
ملکی، حسن (1391) ، صلاحیت‌های حرفه معلمی، تهران، انتشارات مدرسه
موسی پور، نعمت الله و احمدی، آمنه(1395)، طراحی کلان (معماری) برنامه درسی تربیت معلم ،انتشارات دانشگاه فرهنگیان
مولایی‌نژاد، اعظم، و ذکاوتی، علی ( 1387)، بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، شماره 26، سال هفتم، 35- 62
مهر محمدی، محمود، و محمودی، فیروز( 1392)، وارونگی: رویکردی نوین به طراحی برنامه‌های درسی معطوف به تربیت حرفه‌ای ( با تاکید بر علوم تربیتی)، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، شماره 6، 177- 141
Abhiyan, S. S. (2004). Modules on Quality Dimensions of Elementry Education under SSA. National Council of Educational Research and Training.
Darling-Hammond. (2014). Strengthening Clinical Preparation: The Holy Grail of Teacher Education.
Dilshad, M., & Iqbal, H. M. (2010). Quality indicators in teacher education programmes. Pakistan Journal of Social Sciences, 30(2), 401-411.‏
Desai. A. (2012). Problem of teacher education in Indian. Research Article – Education. Vol 1( 1). 54- 58.
Kaur. S. (2013). Present Scenario of Teacher Education in aiandia. International Journal of science and Research, 2, 262 – 264.
National Curriculum Framework for Teacher Education (2009). NCTE Document. National Council For Teacher Education. Wing II, Hans Bhawan, 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002.
Rao, D. B. (2007). Encyclopaedia of Teacher Education In India, 1- 4.  Discovery Publishing House New Delhi 110002.
Yadav. S. K. (2011). A comparative study of pre- service Teacher Education of programme at secondary stage in Bangladesh, India, Pakistan and Sri Lanka. Indian Educatonal Review, Vol. 48 (1),96 – 110.