فراخوان پذیرش مقاله

فراخوان پذیرش  مقاله

 فصلنامه «پژوهش در تربیت معلم» نخستین و تنها فصلنامه‌ای است که به طور اختصاصی، بر موضوع خطیر تربیت معلم تمرکز دارد. بی‌تردید تربیت معلم از مولفه‌های اساسی و سرنوشت‌ساز هر نظام آموزشی به شمار می‌رود و بدیهی است که کندوکاو و پژوهش در این زمینه و انتشار یافته‌ها و نتایج پژوهش‌های اصیل و مرتبط، امکان بسط و غنی‌سازی دانش در این قلمرو را فراهم ساخته و به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری آگاهانه در حوزه تربیت معلم مدد می‌رساند. دو «فصلنامه پژوهش در تربیت معلم» وابسته به دانشگاه فرهنگیان است که فعالیت خود را از بهار سال 1396 آغاز نموده و تاکنون چهار شماره آن منتشر شده  و بر روی سایت دو فصلنامه به آدرسte-research.cfu.ac.ir قرار گرفته است. اینک پس از وقفه‌ای دو ساله، معاونت پژوهشی و فناوری، در صدد به روزآوری و ارتقاء رتبه علمی  این نشریه برآمده و اقدامات لازم برای دریافت درجه علمی – پژوهشی در حال انجام است. از این رو، از عموم اساتید و پژوهشگران حوزه مطالعات تربیت معلم دعوت می‌شود تا با ارسال مقاله‌های پژوهشی خود که با در نظر گرفتن محورهای موضوعی تدوین شده است، این نشریه را یاری کنند تا بتواند به سهم خود در ارتقا و بالندگی نظام تربیت معلم ایران موثر واقع شود.