درباره نشریه

دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه دانش حوزه تخصصی تربیت معلم در کشور، موفق به دریافت مجوز انتشار نشریه "مطالعات سیاست گذاری تربیت معلم" از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است که پس از طی فرایند مقرر و لازم، با درجه علمی پژوهشی به حیات خود ادامه خواهد داد.

  •  صاحب امتیاز و تناوب انتشار نشریه:

نشریه"مطالعات سیاست گذاری تربیت معلم"، نشریه‌ای کاملا علمی متعلق به دانشگاه فرهنگیان است که از سال 1396 به صورت فصلنامه شروع به انتشار نمود ولی با توجه به تصمیم هیات تحریریه نشریه، مقرر گردید از شماره سوم به صورت دوفصلنامه منتشر گردد. با تغییر سردبیری از تاریخ 1399/03/11 و بر اساس تصمیم هیئت تحریریه جدید، نشریه به همان صورت قبلی، یعنی فصلنامه انتشار می یابد.

  •    حوزه جذب مقالات و انواع مقالات قابل قبول در نشریه:

نشریه نسبت به دریافت و انتشار مقالات در سه قالب مقالات کامل اصیل علمی، مقالات کوتاه علمی، و نیز مقالات مروری – تحلیلی در حوزه‌های نظام تربیت معلم، عوامل تآثیرگذار در آموزش، نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه‌ای اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان و سایر موضوعات مرتبط، که قبلا در هیچ نشریه و یا کتابی چاپ نشده باشد، پس از انجام فرایند بررسی اولیه و داوری دقیق، اقدام می‌نماید.

  •  هزینه ارسال و دریافت مقاله:

ارسال مقاله برای این نشریه و انجام فرایند داوری در آن، کاملا رایگان است. از آنجایی که سیاست اصلی این نشریه، ترویج و گسترش دانش در حوزه تربیت معلم در بین تمام محققین دنیا می‌باشد، لذا دسترسی به متن کامل تمامی مقالات چاپ شده و آرشیوی این نشریه، کاملا رایگان است.

  •    فرایند پذیرش مقالات:

پذیرش مقالات در این نشریه، پس از طی فرایند داوری دقیق توسط حداقل 3 داور و تأیید توسط حداقل 2 داور و پس از انجام اصلاحات لازم انجام می‌شود. چاپ و انتشار مقالات پذیرفته شده در این نشریه هم کامرایگان است. 

  • اصول اخلاقی نشریه:

از آنجایی که صداقت و راستی در انجام تحقیقات علمی، مبنای کار سردبیر و اعضای هیات تحریریه این نشریه می‌باشد، لذا این گروه همواره تلاش می‌نماید تا جلوگیری از کپی‌برداری و تقلب در مقالات علمی را سرلوحه خود قرار دهد. بر این اساس، از شیوه‌نامه برخورد با تخلفات علمی کمیته نشر مطالب علمی (cope) استفاده نموده و در راستای عضویت در این کمیته اقدام کرده است.