محورهای ارسال مقاله

اهداف

1 . بسط دانش بومی و به اشتراک‌گذاری تجارب و دیدگاه‌های صاحب‌نظران تربیت معلم در سطح ملی

2 .ایجاد فرصت برای بازخوانی انتقادی سنت‌های تربیت معلم در ایران و جهان

3 .  ایجاد بستر برای سیاست‌گذاری  و برنامه‌ریزی در تربیت معلم  و دستیابی به کیفیت برتر

4 .کمک به رسمیت یافتن تربیت معلم به عنوان یک عرصه تخصصی در جامعه علمی ایران

5. توسعه رویکرد بین رشته‌ای قلمرو مطالعاتی تربیت معلم

 

 محورهای پذیرش مقالات

الف) اسناد فرادستی و مبانی در تربیت معلم

- سند تحول بنیادین و تربیت معلم

- نقشه جامع علمی کشور و تربیت معلم

- سند دانشگاه اسلامی و تربیت معلم

- اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم

- سند برنامه درسی ملی و تربیت معلم

- تاریخ تحول تربیت معلم در ایران و جهان

- فلسفه تربیت معلم

-   آینده‌پژوهی در تربیت معلم

ب) آموزش و برنامه‌های درسی تربیت معلم

- برنامه‌های درسی در تربیت معلم

- نقش و جایگاه کارورزی  و کارآموزی در تربیت معلم

- جایگاه و نقش برنامه‌های درسی غیررسمی (انتخابی/ اختیاری) در دستیابی به شایستگی‌های معلمی

- تربیت معلم در حوزه‌های خاص (تربیت معلم چندپایه- تربیت معلم چندموضوعی- تربیت معلم روستایی و عشایری، آموزش و پرورش استثنایی)

- الزامات آموزش فعال و پژوهش‌محور در تربیت معلم

- قابلیت‌های بستر مجازی برای تربیت معلم و توسعه حرفه‌ای معلمان

- سنجش صلاحیت حرفه‌ای معلمان و دانشجو معلمان

- آموزش اساتید تربیت معلم

ج) تحول و نوآوری در تربیت معلم

- دانشگاه فرهنگیان به عنوان یک سازمان یادگیرنده

- مدیریت تحول و نوآوری در تربیت معلم (در ایران و جهان)

- مدیریت دانش در تربیت معلم

- مفهوم‌سازی و ایده‌پردازی در مدیریت، ساختار و تشکیلات تربیت معلم

- نقد و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشجو در تربیت معلم

- الگوهای نوین توسعه حرفه ای معلمان (روایت‌پژوهی- درس‌پژوهی- اقدام‌پژوهی)

د) محور توسعه حرفه‌ای معلمان

- توانایی‌های شناختی- هیجانی معلمان

- دانش و  تفکر معلمی 

- توسعه  هویت، عاملیت و زندگی حرفه‌ای معلمان

- روش‌های نوین و فعال آموزش و تدریس

- تکنولوژی آموزشی، بسترهای مجازی  و رشد حرفه‌ای  معلم

- mentoring   در تربیت معلم

- قابلیت‌های اخلاقی و عقلانی (منش و روش) در توسعه حرفه‌ای معلمی

- توسعه مهارت‌های تاملی در حرفه معلمی

- توسعه فرهنگ آموزش و تدریس

- مبانی روان‌شناختی ، آموزش هیجانی و توسعه معلمی

 ه) محور جامعه و تربیت معلم

- شناخت اجتماعی و تربیت معلم مبتنی بر جامعه

-  بازنمایی خلقیات و فرهنگ ایرانی در حرفه معلمی

- زبان، نژاد، قومیت‌ها و آموزش چند فرهنگی در مدرسه و تربیت معلم

-  جایگاه اجتماعی و نقش معلمان در جامعه 

- خانواده، مدرسه و حرفه معلمی

- معنویت و  تربیت معلم 

- جنسیت و تربیت معلم