کلیدواژه‌ها = ارزیابی
ارزیابی برنامۀ کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-98

صغری ملکی؛ غلامعلی احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ سید محمدرضا امام جمعه


عوامل مؤثر در نهادینه‌سازی فرهنگ ارزیابی در دانشگاه فرهنگیان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 189-213

ایوب ابراهیمی؛ حسنی سرمدی انصار؛ بیژن عبدالهی؛ محمدرضا هداوندی