نویسنده = ������������������ ����������
ارزیابی برنامۀ کارورزی دانشگاه فرهنگیان

دوره 4، شماره 4، دی 1400، صفحه 63-98

صغری ملکی؛ غلامعلی احمدی؛ محمود مهرمحمدی؛ سید محمدرضا امام جمعه