دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. شناسایی دلایل اوج‌گیری و افول نظام تربیت‌معلم در بستر تاریخی مطالعه موردی استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

مختار ذاکری


2. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعۀ حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

حسین خنیفر؛ یونس صحرانورد نشتیفانی؛ صلاح الدین ابراهیمی